3 i 4 DE FEBRER CURS MONOGRÀFIC D’ALPINISME, NIVELL 1