55è CONCURS CONTINUAT DE FOTOGRAFIA

Divendres 26 de Gener a les 21:00 hores.


BASES 55è CONCURS CONTINUAT DE FOTOGRAFIA 2023 – 2024
PARTICIPANTS
Tots els aficionats a la fotografia sense restricció geogràfica.
INSCRIPCIÓ
Socis: 12 €
No Socis: 18 €
CAL FER EFECTIVA LA INSCRIPCIÓ EL DIA DEL PRIMER LLIURAMENT, O BÉ PER
TRANSFERÈNCIA AL COMPTE ES23 0081 0036 4600 0213 1321, QUE ES
COMUNICARÀ AL CORREU ELECTRÒNIC, fotocinematarouec@gmail.com
Tots els participants ompliran una fitxa per la protecció de dades quan participin al
concurs Continuat.
MODALITATS I PRESENTACIÓ
Blanc i negre (monocrom): Tema lliure
Color: Tema lliure
Dia Digital : Tema lliure (Fitxer digital projectat)
Temàtic: Tema obligat (Fitxer digital projectat)
Instagram: Fotografia penjada a Instagram. Tema lliure
PRESENTACIÓ:

 • Una sola foto per lliurament, tant En Blanc i Negre, Color, Dia Digital, Temàtic i
  Instagram, s’admetrà qualsevol tècnica.
 • Un mateix concursant podrà participar en totes les modalitats.
  Instagram: La presentació en aquest apartat implica que el concursant tingui un compte
  públic – perfil obert- a Instagram i que respecti les bases d’aquest concurs i les
  condicions d’aquesta xarxa http://instagram.com/legal/terms/.
  IDENTIFICACIÓ
  A les fotografies (Nom Cognom, modalitat i nº de lliurament)
  Exemples:
  Nom Cognom_blancinegre_1rlliurament
  Nom Cognom_color_1rlliurament
  Nom Cognom_diadigital_1rlliurament
  Nom Cognom_temàtic_1rlliurament
  Instagram, segons queda especificat a les Bases d’INSTRAGRAM.
  LLIURAMENTS DELS FITXERS DIGITALS DE LES FOTORAFIES PRESENTADES DE TOTES LES
  MODALITATS
  Cal enviar els fitxers digitals al correu fotocinematarouec@gmail.com de les fotos
  presentades. Mides del fitxer a lliurar 72 pp de resolució i 1600 píxels el cantó més llarg.
  Data màxima per lliurar la foto mínim 48 hores abans de la data del veredicte

  TEMÀTIC
  Temes
  Primer: ARBRE
  Segon: GROC
  Tercer: FAÇANA BOTIGA
  Quart: MOVIMENT
  Cinquè: CARNAVAL
  Sisè: CONTRALLUM
  Setè: REIXES
  -Cal participar en tots els lliuraments per a poder optar al premi. No es podran presentar
  fotografies fora del termini establert.
  VEREDICTE
  El veredicte serà públic i anirà a càrrec de tres membres convidats per Foto-Cine Mataró
  i de reconeguda trajectòria en el món de la fotografia i l’art. El jurat puntuarà i farà una
  crítica de les obres presentades.
  HORA
  A les 9 del vespre i el divendres, segons el calendari. Es servirà un pica pica durant el
  veredicte.
  CALENDARI
  Blanc i Negre, Color, DiaDigital, Temàtic i Instagram
  Primer 27 d’octubre 2023
  Segon 24 novembre 2023
  Tercer 26 de gener 2024
  Quart 23 de febrer 2024
  Cinquè 22 de març 2024
  Sisè 26 d’abril 2024
  Setè 31 de maig 2024