ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS/ES

Convoquem per acord de la Junta Directiva, a tots els socis i sòcies a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que se celebrarà presencialment amb aforament limitat i telemàticament, degut al Covid, el pròxim divendres 1 d’Abril, a les vuit del vespre, en primera convocatòria i a les 20:15 en segona convocatòria i que es desenvoluparà d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior.
  2. Convocatòria d’eleccions per a proveir els càrrecs de la junta directiva, al arribar al termini de mandat de l’actual junta, designació per sorteig entre els assistents a l’assemblea de les persones que han de composar la junta electoral, periode en que el cens electoral serà d’accés públic i convocatòria de la data de l’assemblea extraordinaria on s’hauràn de celebrar les eleccions.
  3. Memòria de les activitats de l’any 2021.
  4. Lectura i aprovació, si s’escau, dels Estats de Comptes de l’any 2021.
  5. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 2022.
  6. Informe de la presidència.
  7. Torn obert de paraules (precs i preguntes).

Per accedir a l’Assemblea serà imprescindible ser soci de ple dret, així com estar al corrent de pagament de les quotes de soci/a.

En ser una assemblea presencial amb aforament limitat per la Covid i alhora telemàtica per facilitar l’assistència de tots/es els/les nostres socis/es, i portar associades diverses votacions per aprovar les propostes de la Junta Directiva en els punts de l’ordre del dia que així ho requereixin, per accedir-hi caldrà que ens feu arribar la vostra voluntat d’assistència a través de l’adreça de correu electrònic: info.uec.mataro@gmail.com especificant el vostre nom, cognoms i número de DNI i si vindreu presencialment o us conectareu telemàticament, el plaç es fins el dia 31 de Març. En fer-ho, rebreu les instruccions i l’enllaç per accedir-hi, si s’escau.

El dia de l’Assemblea, per al procés de validació, es recomana connectar-se amb temps suficient. Per aquest motiu es donarà pas a la reunió a partir de 3/4 de vuit de la tarda.

Agrairem la vostra participació.