Avís Legal

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES    A continuació trobareu informació detallada sobre la Política de Protecció de Dades de la nostra entitat, de conformitat amb la Regulació de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPDUE) en vigor des del 25 de maig de 2018. Si teniu qualsevol dubte sobre la nostra Política de Privacitat no dubteu en escriure’ns a l’adreça privacitat.uec.mataro@gmail.com s’hauria de crear una altre privacitat@uecmataro.org
  1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, DE MATARÓ (UEC MATARÓ) CIF: G58199803 Adreça postal: C / Nou, 29 C.P:  08301 Mataró Telèfon: 93.7961430 Correu electrònic: privacitat.uec.mataro@gmail.com  s’hauria de crear una altre privacitat@uecmataro.org web: http://www.uecmataro.org
  1.  Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
La finalitat del tractament és comunicar-nos amb vosaltres en relació a la vostra condició de soci de l’entitat, informar de les activitats de l’entitat, enviar les publicacions relacionades amb l’entitat  i cursar el cobrament de la quota de soci de l’entitat.
  1.  Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació d’associat, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. En el cas de causar baixa de l’entitat es conservaran les dades com a part del registre històric de socis, mentre no en sol·liciti la seva supressió.

  1. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l’adhesió a l’entitat en condició de soci i interès legítim del responsable (Gestió d’enviaments de comunicacions electròniques, o en paper informatives i / o publicacions) En el cas dels destinataris de la revista és la subscripció que van signar en el seu dia. En altres supòsits, la base legal per al tractament de dades és el consentiment explícit expressat amb l’acceptació de la Política de Privacitat.
  1. A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?
No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
  1. Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?
  Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre sí a la UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, DE MATARÓ estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades incorrectes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les mantindrem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, la UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, DE MATARÓ deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  1. Com podrà exercir materialment els seus drets?
  Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament. Pot exercir els seus drets mitjançant un escrit a les formes de contacte que apareixen a l’inici del text o enviant un correu electrònic al responsable del tractament de dades. Adjuntant una fotocòpia del document d’identificació personal Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu portal: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
  1. Com hem obtingut les vostres dades?
  Les dades personals que tractem a la UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, DE MATARÓ procedeixen del propi interessat. Les categories de dades que es tracten són: ▪ Dades identificatives (Nom, DNI, NIF, Passaport, telèfon i si s’escau el número de la tarjeta sanitària) ▪ Adreces postals i electròniques ▪ Informació de dades bancàries (nº de compte corrent) No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física). El responsable de la cessió de les dades bancàries per al cobrament de les quotes o de subscripcions advertirà al banc que nomès les podrà fer servir per al cobrament dels rebuts de l’entitat. El responsable de la cessió de les dades per a la tramitació de la targeta de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) o si s’escau a qualsevol altre assegurança o servei necessari per dur a terme l’activitat pròpia de l’entitat advertirà a l’entitat contractant que les dades només les podran utilitzar per la finalitat contractada o acordada. Les dades dels socis i subscriptors seran arxivades en paper o en un ordinador, de manera que només hi tindran accés el responsable. Si és en paper, en un arxivador amb clau. Si és en un ordinador, hi ha d’haver una contrasenya d’accés al fitxer. Tant la clau com la contrasenya la gestionarà el responsable de dades.
  1. Quines vies de reclamació existeixen?
Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
  1. Responsabilitats
Els continguts de les pàgines web als quals els usuaris accedeixen a través del servei de cercador del WEBSITE són merament informatius per a tots aquells usuaris interessats en els mateixos, sense que aquest accés generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris visitants i UEC DE MATARÓ. En cas de discrepàncies entre el que es publica en el WEBSITE i el suport paper, prevaldrà la informació continguda en aquest últim suport. Les opinions, imatges, etc. aportades per tercers no són controlades per UEC DE MATARÓ, per la qual cosa en cap cas UEC DE MATARÓ es fa responsable d’aquestes.
 UEC DE MATARÓ, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de l’accés als continguts, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges, creats per tercers i facilitats als usuaris, o pels continguts accessibles a través del buscador del WEBSITE, que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l’ordre públic, infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar.
 Al moment en el qual UEC DE MATARÓ tingui coneixement que algun dels continguts, opinions i conceptes allotjats en el WEBSITE fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l’ordre públic o que continguin qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar, procedirà a la seva retirada, comunicant tals fets a l’Autoritat de Control corresponent. 
UEC DE MATARÓ exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la captació i ús per part de tercers col·laboradors de les informacions, publicitat, i opinions facilitades pels usuaris al website.

 En qualsevol cas UEC DE MATARÓ no es fa responsable dels continguts, informacions i imatges que no depenguin del website, ni siguin gestionats per UEC DE MATARÓ; encara que apareguin en el website en virtut d’un conveni de col·laboració signat o pactat per UEC DE MATARÓ, repetint l en contra per la responsabilitat reclamada contra l’encarregat del tractament responsable que correspongui. Exempció de responsabilitat per continguts allotjats en pàgines web accessibles des del WEBSITE:
 UEC DE MATARÓ no es fa responsable de l’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o llocs d’Internet amb els quals l’usuari es connecti a través del motor de cerca o de hipervincles inclosos en el website. 
UEC DE MATARÓ no es fa responsable de cap de les informacions, opinions i conceptes que s’emetin, publiquin o distribueixin directa i indirectament a través d’aquest website. Qualsevol website enllaçat, al que s’accedeix a través de la web del UEC DE MATARÓ, ja sigui per mitjà de links, o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin a aquesta pàgina web enllaçada, UEC DE MATARÓ no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del website, sent exclusiva la responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza, així com de l’ús fraudulent per part de tercers de les dades que l’usuari ens ha facilitat per a un ús lleial i adequat de la informació.
 Els usuaris es comprometen a utilitzar la web i els seus SERVEIS de conformitat amb la Llei, amb la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic. Exempció de responsabilitat pel funcionament del WEBSITE: UEC DE MATARÓ presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria.
 UEC DE MATARÓ podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en la web, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això doni lloc ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat.
 UEC DE MATARÓ no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la indisponiblitat i/o discontinuïtat tècnica del funcionament de la web. En qualsevol cas, UEC DE MATARÓ durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica.
 Així mateix, UEC DE MATARÓ no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i de l’ús que facin en la pàgina web a través d’aquestes dades. Exempció de responsabilitat en les Promocions de UEC DE MATARÓ o de Tercers incloses en el WEBSITE:
 UEC DE MATARÓ exclou qualsevol tipus de responsabilitat per a la manca de disponibilitat de la promoció, degut a problemes de caràcter tècnic no imputables al website o al “Tercer” organitzador de la mateixa. 
Igualment, UEC DE MATARÓ exclou la seva responsabilitat pels serveis, béns o productes que puguin ser adquirits o contractats a tercers a través d’un accés en la pàgina web, especialment en aquells casos en els quals el procés de compra o contractació es realitza directament en la pàgina web del tercer i encara que apareguin distintius o un “frame” amb els elements gràfics de la web del UEC DE MATARÓ (Branding).   Exempció de responsabilitat per l’ús indegut de les claus dels usuaris:
 Els usuaris són els únics i exclusius responsables de les seves claus d’identificació i accés als CONTINGUTS o SERVEIS del website, així com de la resta d’informació personal facilitada de qualsevol tipus que hagi estat facilitada i hagi donat el seu consentiment explícit. Aquesta identificació es composa del codi secret o clau i del nom de l’usuari.
 UEC DE MATARÓ no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’accés dels usuaris per a l’accés als CONTINGUTS o SERVEIS del website que els requereixin i de les conseqüències derivades de qualsevol naturalesa del mal ús pels usuaris, la seva pèrdua o oblit, i el seu ús indegut per tercers no autoritzats. Exempció de responsabilitat pels continguts i serveis prestats UEC DE MATARÓ inclou en la seva web, una sèrie de continguts propis d’una publicació electrònica, elaborats per UEC DE MATARÓ, o mitjançant acords de col·laboració amb altres entitats (d’ara endavant referits de forma genèrica com, CONTINGUTS).
 UEC DE MATARÓ proveeix als seus usuaris a través de la seva pàgina web, múltiples serveis, (d’ara endavant, SERVEIS).
Tant els SERVEIS com els CONTINGUTS oferts als usuaris poden ser ampliats en un futur per UEC DE MATARÓ, estenent-se als futurs tot el que es disposa en aquest apartat. Exempció de responsabilitat per continguts facilitats per UEC DE MATARÓ als seus usuaris a través del WEBSITE, i aquells accessibles a través del cercador del WEBSITE:
 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL WEBSITE 
 Els texts (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen la pàgina web i difosos a través d’aquesta, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de UEC DE MATARÓ que ostenta tots els drets d’explotació d’aquests a través d’acords amb tercers.
 En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al Dret Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de dades, resultant-los així mateix d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.
 UEC DE MATARÓ no concedeix llicència d’ús o autorització alguna sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu website, excepte acords expressos amb tercers. 
Els usuaris podran dur a terme la reproducció dels continguts del website amb l’única fi de procedir al seu emmagatzematge, o a la seva impressió sobre paper per a ús privat. 
Al marge de l’anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del website o d’algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb una fi comercial dirigida al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de UEC DE MATARÓ i si escau de tercers col·laboradors. L’incompliment de l’anterior facultarà a UEC DE MATARÓ per interposar les accions legals pertinents. 
Queden especialment prohibides: – La presentació d’una pàgina del website en una marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a UEC DE MATARÓ, mitjançant la tècnica denominada “framing” a menys que compti amb l’exprés consentiment per escrit de UEC DE MATARÓ. – La inserció d’una imatge que hagi estat o estigui sent difosa en el website, en una pàgina o base de dades, que no pertany al UEC DE MATARÓ, mitjançant la tècnica denominada “in line linking”,  sempre que  això no compti amb l’expressa autorització de UEC DE MATARÓ. – L’extracció i ús d’elements del website causant, o no, qualsevol perjudici al UEC DE MATARÓ, conforme a les disposicions del Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al Dret Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de dades. 
UEC DE MATARÓ, haurà d’autoritzar expressament l’establiment de links d’hipertext (hipervincles) en una altra website dirigits a l’home Page  d’aquest website o a qualsevol altra pàgina interna, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies del mateix.
 Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a UEC DE MATARÓ o si escau a tercers col·laboradors.
 Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en la pàgina web pertanyen al UEC DE MATARÓ o es disposa, prèvia autorització, del dret d’ús sobre aquestes i es troben protegits per la legislació. XI.- ·Enllaços a altres webs La pàgina web de UEC DE MATARÓ pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats pel UEC DE MATARÓ. Per aquesta raó, UEC DE MATARÓ no garanteix, ni pot garantir, així com tampoc fer-se responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privadesa. Si us plau,  abans de proporcionar la teva informació personal a aquests llocs web aliens a UEC DE MATARÓ, tingues en compte que el teu compliment en matèria de protecció de dades pot ser diferent del nostre. XII.- Modificació de la Política de Privadesa UEC DE MATARÓ podrà modificar aquesta Política de Privadesa d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privadesa, serà degudament notificada a l’Usuari perquè, quedis informat dels canvis realitzats en el tractament de les teves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeix, l’Usuari pugui atorgar el seu consentiment.