CONVOCATÒRIA ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA

Segons el que es va aprovar en l’assemblea general ordinària de socis/es, celebrada el passat divendres 1 d’abril, us comuniquem que en acabar-se l’actual mandat de la junta directiva i segons els nostres estatuts, l’assemblea convoca eleccions per a elegir els membres de la junta directiva:

1.- Les persones que s’han designat per sorteig entre els assistents de l’assemblea que composen la junta electoral son:

  • Daniel Tavares i Cordero.
  • Miquel Serra i Masjuan.
  • Núria Benaiges i Abril.

2.- El període en que el cens electoral es d’accés públic a les sòcies i socis de ple dret, des d’avui fins el 27 de Maig a la secretaría del nostre local social, de dilluns a divendres no festius de 19 a 21 hores; on es podran presentar reclamacions als efectes d’esmena.

3.- Període de presentació de candidatures, des d’avui fins el 27 de Maig a la secretaría del nostre local social de dilluns a divendres no festius de 19 a 21 hores.

4.- Votacions per elegir la junta directiva: el divendres 3 de Juny de 19 a 21 hores al nostre local social. En cas de no poder assitir-hi, es pot delegar el vot.

5.- Convocatòria d’assemblea general extraordinària de socis/es on es presentarà la nova junta directiva sortida del resultat de les eleccions: divendres 3 de Juny a les 21 hores en primera convocatòria i a les 21:15 en segona convocatòria.

Us animem a participar en el procés.