DIMARTS 25 DE JUNY: ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS/ES

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS/ES

Benvolguts/des socis/es,

Us convoquem, per acord de la Junta Directiva, a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que se celebrarà presencialment el pròxim dimarts 25 de Juny, a les set de la tarda, en primera convocatòria i a les 19:15 en segona convocatòria i que es desenvoluparà d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior.
  2. Memòria de les activitats de l’any 2023.
  3. Lectura i aprovació, si s’escau, dels Estats de Comptes de l’any 2023.
  4. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 2024.
  5. Obres de reparació estructura local social.
  6. Torn obert de paraules (precs i preguntes).

Per accedir a l’Assemblea serà imprescindible ser soci de ple dret, així com estar al corrent de pagament de les quotes de soci/a.

Agrairem la vostra participació.

Molt Cordialment,

L’EQUIP DE JUNTA

UEC – Mataró.